[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podjął działania mające na celu zmianę nazwy Spółki oraz stworzenie grupy kapitałowej działającej na rynku fotowoltaiki.

Dotychczasowa działalność Spółki koncentrowała się na produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych. W IV kwartale 2020 roku Emitent podjął działania mające na celu rozpoczęcie przedsięwzięć biznesowych w zakresie fotowoltaiki. Efektem tych działań było podpisanie listu intencyjnego z OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMW”), o czym Spółka informowała w komunikacie ESPI 33/2020 oraz zakup 30% OMW, o czym Spółka informowała w komunikacie ESPI 42/2020.

Nawiązanie współpracy z OMW w krótkim czasie pozwoliło na zaistnienie na silnie rozwijającym się rynku energii słonecznej w Polsce oraz zaowocowało rozszerzeniem oferty Emitenta o panele fotowoltaiczne.

Uwzględniając dotychczasową działalność na rynku materiałów budowlanych oraz szansę rozwoju na rynku fotowoltaiki Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu:

 1. Wydzielenie dotychczasowej działalności produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych do spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o.
 2. Zmianę nazwy Emitenta na WAT S.A. (wat.pl)
 3. Stworzenie grupy kapitałowej WAT S.A. obejmującej spółki zależne prowadzące działalność w segmentach związanych z fotowolataiką, w tym w szczególności:
  1. sprzedaży B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych,
  2. instalacji B2C/B2B produktów i systemów fotowoltaicznych (obecnie Emitent posiada 30% udziałów OMW)
  3. produkcji elementów, urządzeń i produktów związanych z systemami fotowoltaicznymi, w tym w szczególności systemów montażowych oraz produktów offgridowych
  4. pozyskiwania gruntów i przygotowania projektów pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne
  5. budowy farm fotowoltaicznych na gruntach własnych – tworzenie spółek celowych dla każdej farmy.

W ocenie Zarządu Emitenta stworzenie grupy kapitałowej poprzez stworzenie podmiotu dominującego wraz ze spółkami zależnymi przyczyni się do wzrostu przejrzystości działalności Grupy kapitałowej Emitenta oraz pozwoli na dalszy dynamiczny wzrost w najbliższych latach.

O wszelkich istotnych krokach w procesie zmiany lub aktualizacji informacji objętych niniejszym raportem Emitent będzie informował w formie raportów bieżących.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 8 lutego, 2021 13:14

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu