[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych ACKERMAN S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu ACKERMAN S.A. z dnia 10 stycznia 2019 roku.

Załącznik:
ACK_skup_akcji_regulamin_10.01.2019.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 stycznia, 2019 17:44

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu