[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” informuje, iż w dniu 21 marca 2018 r. podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. Na mocy niniejszego Aneksu ING Bank Śląski S.A. „Bank” udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki:

  1. 4.000.000 zł w okresie od dnia 02.03.2017 r. do dnia 31.10.2018 r.
  2. 3.000.000 zł w okresie od dnia 01.11.2018 r. do dnia 22.03.2019 r.

[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 21 marca, 2018 20:57

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu