Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 19/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku, Spółka spłaciła w całości kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 11 lipca, 2023 14:36

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu