Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja, informuje, że w dniu 6 lipca 2022 roku zrealizował pierwsze zamówienie w wysokości 29.040 EUR od Klienta z Niemiec („Klient”),

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2022 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 408.210 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 6 lipca, 2022 20:16

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu