[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.:
1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 800.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 800.000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 80%[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 1 lipca, 2020 10:08

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu