Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od DMS Holding Sp. z o.o. jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w odniesieniu do Spółki, tj. z panem Dariuszem Matulka – Prezesem Zarządu Spółki oraz panem Maciejem Szymańskim – Członkiem Rady Nadzorczej, o dokonanej przez DMS Holding Sp. z o.o. w dniu 9 czerwca 2022 roku transakcji na akcjach Emitenta.

Załączniki:
zawiadomienie_dms_mar.pdf


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:27

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu