Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2021 roku zawarł umowę zakupu od dwóch osób fizycznych 4 udziałów OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMEGA-WAT”). Stanowią one 20% udziałów i dają 20% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

Po dokonaniu transakcji Emitent posiada 10 udziałów OMEGA-WAT, które stanowią 50% udziałów i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.

Zwiększenie inwestycji kapitałowej w OMEGA-WAT to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia grupy kapitałowej opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi działającej na rynku materiałów budowlanych i fotowoltaiki.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 26 lipca, 2021 16:44

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu