[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 27.033,6 EUR od Klienta z Czech („Klient”).

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówienia będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 23 czerwca, 2020 9:28

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu