[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację dot. wniosku o grant w ramach konkursu 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, o którym informował w komunikacie bieżącym ESPI 30/2020.

Przedmiotem wniosku było wsparcie promocji oraz internacjonalizacji Spółki na rynku Kanady i Kazachstanu. W ramach projektu Spółka mogła otrzymać wsparcie w wysokości do 400 tys. PLN.

Wniosek dotyczący Kanady został oceniony na pierwszej pozycji (otrzymał najwyższą ocenę punktową) listy wniosków rekomendowanych do wsparcia.

Wniosek dotyczący rynku Kazachstan został oceniony na czterdziestej szóstej pozycji listy wniosków rekomendowanych do wsparcia.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 17 czerwca, 2021 16:13

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu