[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 203.334 EUR od Klienta z Holandii („Klient”).

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówienia będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 15 czerwca, 2020 16:02

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu