[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 marca 2019 r. podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. Na mocy niniejszego Aneksu ING Bank Śląski S.A. („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki 4.000.000 zł w okresie od dnia 02.03.2017 r. do dnia 20.03.2020 r.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 20 marca, 2019 15:02

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu