Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2023 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od DMS Holding Sp. z o.o. jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w odniesieniu do Spółki, tj. z panem Maciejem Szymańskim – Prezesem Zarządu Spółki, o dokonanych przez DMS Holding Sp. z o.o. w dniach 30 czerwca 2023 roku oraz 4 lipca 2023 roku transakcjach na akcjach Emitenta.

Załącznik:
pdf_598344.pdf


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 5 lipca, 2023 18:13

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu