[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2021 roku otrzymał zwiększenie zamówienia, o którym informował komunikatem bieżącym ESPI nr 6/2021 w dniu 19 lutego, od Klienta z Niemiec („Klient”)

Pierwotna wartość zamówienia wynosiła 548.124 EUR. Aktualna wartość zamówienia wynosi 686.004 EUR i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 maja, 2021 12:59

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu