[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 20 marca 2020 r. spłaciła w całości kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 zł.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 23 marca, 2020 20:32

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu