[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2018 z dnia 4 lipca 2018 zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2018 roku Spółka została oficjalnie zakwalifikowana jako pozytywnie audytowany dostawca międzynarodowej sieci DIY „Klient”.

W okresie od lipca 2018 do dnia 8 listopada 2018 Spółka przeszła pozytywnie trzy międzynarodowe audyty – logistyczny, jakościowy oraz etyczny.

Aktualnie Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie przetargu oraz wybór modeli, rynków i ilości jakie będzie obejmował kontrakt na sezon 2019.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 8 listopada, 2018 17:06

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu