Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku zawarł umowę zakupu 500.000 akcji LuON S.A. („LuON”). Stanowią one 50% akcji i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników LuON.

Wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 50.000 zł, wartość zakupu wyniosła 50.000 zł.

LuON prowadzi działalność w zakresie tworzenia systemów i urządzeń inteligentnego domu. LuON zaprojektowała od podstaw unikalną platformę dla inteligentnego domu, w ramach której urządzenia mogą komunikować się między sobą zarówno radiowo, jak i przewodowo.

System korzysta z protokołów komunikacyjnych LuAir oraz LuLine. LuAir to protokół o bardzo dużym zasięgu i ponadprzeciętnej niezawodności pracy, pozwala w nieskomplikowany sposób wykorzystać potencjał w już istniejących mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Protokół LuLine został oparty na magistrali, która jest powszechnie używana w lotnictwie i przemyśle samochodowym, gwarantując tym samym stabilność działania na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu LuLine świetnie nadaje się do nowo budowanych mieszkań, domów jednorodzinnych oraz inwestycji wielkopowierzchniowych.

Inwestycja kapitałowa Emitenta ma na celu przyspieszenie ekspansji LuON na silnie rozwijającym się rynku smart-home poprzez dofinansowanie jej działalności kwotą w wysokości 1,1 mln zł.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy i produkty smart-home będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Jednocześnie nawiązanie współpracy z podmiotem już działającym, posiadającym bogate zaplecze techniczne i doświadczony zespół, w krótkim czasie pozwoli na szybkie zaistnienie na silnie rozwijającym się rynku smart-home.
Zarząd Spółki uznał fakt zakupu udziałów oraz rozpoczęcie współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z firmą LuON może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 2 czerwca, 2022 21:56

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu