[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku otrzymał informację od trzech głównych odbiorców z Polski („DIY”).

Informacja dotyczy wznowienia odbioru zamówionych towarów od dnia 4 maja 2021.

Decyzje te zostały podjęte przez DIY w związku z planowanym wprowadzeniem zniesienia zakazu działalności gospodarczej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w tym w marketach budowlanych.

W ocenie Zarządu Spółki wznowienie odbioru zamówionych towarów będzie miała pozytywny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 29 kwietnia, 2021 14:53

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu