[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” informuje, iż w dniu 30 października 2018 r. podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. Na mocy niniejszego Aneksu ING Bank Śląski S.A. „Bank” udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki 4.000.000 zł w okresie od dnia 02.03.2017 r. do dnia 22.03.2019 r.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 31 października, 2018 10:03

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu