Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał informację, od swojej spółki zależnej ACKERMAN, o podpisaniu umowy o współpracy na zasadach wyłączności z jednym z największych dystrybutorów ekologicznych piecy kominkowych w Niemczech („Klient”).

Współpraca będzie obejmowała dostawy produktów ACKERMAN na zasadach wyłączności (nie dotyczy sieci sklepów DIY) do ponad 1000 partnerów Klienta w czterech krajach europejskich – Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg.

Rozpoczęcie współpracy jest efektem realizacji strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 31 maja, 2022 15:54

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu