[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r.:
1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 809.300
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 809.300
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 80,93%[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 26 kwietnia, 2021 18:05

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu