[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 roku otrzymał zamówienie od jednej z największych sieci DIY w Niemczech („Klient”).

Zamówienie obejmuje dostawy pieców kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w trzecim kwartale 2020. Wartość zamówienia to 635.152 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 20 marca, 2020 11:14

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu