[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2018 z dnia 11 maja 2018 zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2018 roku Spółka została zakwalifikowana do kolejnego etapu przetargu i złożyła ostateczną ofertę na dostawy pieców i wkładów kominkowych do międzynarodowej sieci DIY „Klient”.

W okresie od 11 maja 2018 do dnia 4 lipca 2018 Spółka odbyła kilka tur negocjacyjnych podczas których zostały zaprezentowane produkty Spółki oraz doprecyzowane warunki planowanej współpracy.

Aktualna oferta jaką jest zainteresowany Klient obejmuje dostawy 23 modeli (łącznie 37.793 sztuk) pieców i wkładów kominkowych o wartości rocznej kontraktu 29.136.200 PLN.

Dostawy wybranych modeli mają obowiązywać na sezon 2019 i być realizowane do sklepów Klienta w Polsce, Rosji, Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Anglii.

Przed rozpoczęciem realizacji kontraktu Spółka musi przejść audyt logistyczny i jakościowy Klienta.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.
[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 4 lipca, 2018 20:51

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu