Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku otrzymał od Zarządu LuON S.A. (dalej: „LuON”) informację o osiągnięciu przez LuON znaczącego kamienia milowego zawartego w ustaleniach inwestycyjnych dot. inwestycji kapitałowej Emitenta polegającej na dofinansowaniu działalności LuON kwotą w wysokości 1,1 mln zł, o czym Spółka informowała za pośrednictwem komunikatu ESPI nr 14/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.

Znaczącym kamieniem milowym osiągniętym przez LuON jest udostępnienie aplikacji LuHome w sklepie AppStore należącym do Apple Inc. Tym samym aplikacja LuHome, w pełni zaprojektowana i wykonana przez LuON, służąca do sterowania urządzeniami Smart Home zgodnymi z Apple Home, z powodzeniem przeszła proces weryfikacji firmy Apple Inc. i jest dostępna do pobrania na urządzeniach z systemami iOS, iPadOS i macOS z procesorami M1 i nowszymi w sklepie App Store.

W chwili publikacji raportu bieżącego Spółka posiada bezpośrednio akcje LuON, które stanowią 50% w kapitale zakładowym i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy LuON.

Zarząd Spółki uznał fakt udostępnienia aplikacji LuHome w sklepie App Store za informację istotną, ponieważ osiągnięcie tego znaczącego kamienia milowego przez LuON poprzedzające kolejny zaplanowany kamień milowy, którym jest rozpoczęcie sprzedaży finalnego produktu w III kwartale 2023 r., jak również strategiczne skupienie działalności Spółki na perspektywicznym segmencie Smart Home może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 27 czerwca, 2023 15:46

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu