[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 roku otrzymał podpisany kontrakt od jednej z największych sieci DIY w Polsce („Klient”).

Kontrakt obejmuje dostawy pieców oraz akcesoriów kominkowych do wszystkich sklepów Klienta w sezonie 2018. Wartość kontraktu to 1.746.387 PLN netto.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie kontraktu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 20 czerwca, 2018 20:57

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu