[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 roku otrzymał zamówienie na panele fotowoltaiczne w wysokości 77.490 PLN od OMEGA-WAT („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na rok 2021 zamówień od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 3.500.000 PLN i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy fotowoltaiczne będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie szybkiego zaistnienia na silnie rozwijającym się rynku energii słonecznej w Polsce.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 7 stycznia, 2021 15:11

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu