[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pani Justyna Politańska-Pyszko w dniu 08.01.2021 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 08.01.2021 r. ze względów osobistych.[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 11 stycznia, 2021 20:06

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu