[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 9 stycznia 2019 r.:
1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 850.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 850.000
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 85%[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 10 stycznia, 2019 12:27

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu