[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. „Spółka” informuje na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI o uzyskaniu w dniu 20 czerwca 2017 roku dostępu do systemu ESPI. Wobec powyższego Spółka od dnia 20 czerwca 2017 roku będzie przekazywała informacje z wykorzystaniem systemu ESPI.[:]


Podstawa prawna:

Data raportu: 20 czerwca, 2017 8:58

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu