Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w drugim kwartale 2022 roku. Wartość zamówienia to 4.921.171 PLN netto.

W ostatnich tygodniach Spółka i jej spółki zależne otrzymują zwiększoną liczbę zapytań ofertowych i zamówień. Główną przyczyną takiej sytuacji jest trwający kryzys energetyczny, w tym znaczący wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu. Oferta grupy kapitałowej Spółki obejmująca instalacje fotowoltaiczne (OMEGA-WAT) oraz ekologiczne urządzenia grzewcze i opał (ACKERMAN) stanowi alternatywę energetyczną dla większości gospodarstw domowych.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 26 maja, 2022 15:16

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu