[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 roku zakończył negocjacje i podpisał umowę o współpracy z producentem drewnianych produktów budowlano-ogrodniczych („Dostawca”).
Podpisanie umowy jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty pod własną marką. Nawiązanie współpracy w zakresie produktów budowlano-ogrodniczych pozwoli jednocześnie na zmniejszenie sezonowości sprzedaży Emitenta i dywersyfikację oferty produktowej.

Szacowana wartość sprzedaży w sezonie 2020 to 1,5 mln zł. Celem Zarządu jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów budowlano-ogrodniczych na poziomie 10 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie nowego dostawcy i rozszerzenie oferty o produkty drewniane będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki oraz dywersyfikację działalności.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Dostawcą może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 25 lutego, 2020 19:38

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu