[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI 7/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku zawiadamia, że w dniu 11 maja 2018 roku Spółka została zakwalifikowana do kolejnego etapu przetargu.
Zakwalifikowane zostały 24 modele (łącznie ponad 36.000 sztuk) pieców i wkładów kominkowych o wartości 9.022.060 EUR.
W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 11 maja, 2018 15:43

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu