[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku podpisał umowy zakupu od osoby fizycznej i podmiotu prawnego 100 udziałów w ACKERMAN Sp. z o.o. Stanowią one 100% udziałów i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ACKERMAN Sp. z o.o. Wartość nominalna zakupionych udziałów wynosi 5.000 zł, wartość zakupu wyniosła 5.000 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu wydzielenie dotychczasowej działalności produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych do spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o.

Jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia działającej na rynku fotowoltaiki grupy kapitałowej WAT S.A. opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi, o czym Emitent informował w komunikacie ESPI 2/2021.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 6 kwietnia, 2021 20:01

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu