[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku otrzymał zamówienie w wysokości 61.680 EUR od Klienta z Urugwaju („Klient”).

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2020 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 120.000 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 14 lutego, 2020 10:02

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu