[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 maja 2018 r. Spółka dokonała sprzedaży lokalu znajdującego się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98/55, której właścicielem jest Emitent. Cena sprzedaży została ustalona na poziomie 1,25 mln zł.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 7 maja, 2018 14:08

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu