[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_1Q_2021_17_05_2021.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 17 maja, 2021 16:15

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu