[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie terminów publikacji raportów okresowych za:

1) II kwartał 2020 r., który zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 7 sierpnia 2020 r.;
oraz
2) III kwartał 2020 r., który zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 20 października 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji zawartym w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., pierwotna data publikacji w/w raportów została ustalona odpowiednio na dzień 14 sierpnia 2020 r. oraz 13 listopada 2020 roku[:]


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 3 sierpnia, 2020 14:08

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu