[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28.11.2017 r. bezpośrednio w drodze umowy sprzedaży akcji zbył 743.600 akcji spółki EDIY S.A. („Spółka”), które stanowiły 74,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 74,36% głosów na WZA. Tym samym Emitent przestał być akcjonariuszem Spółki.

Sprzedaż EDIY S.A., spółki działającej na rynku IT, jest elementem realizacji założeń strategii ACKERMAN S.A., która zakłada skupienie się na podstawowej działalności Emitenta (produkcji ekologicznych pieców na drewno) oraz rozwoju opartym na outsourcingu usług, który pozwala na uwolnienie środków finansowych, ograniczenie kosztów i maksymalizację zysków. Z powyższych przyczyn Emitent uznał powyższą informację za istotną.[:]


Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

Data raportu: 28 listopada, 2017 17:50

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu