Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku oraz nr 4/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, w którym przekazał odpowiednio harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku oraz nowy termin przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2022 rok, informuje o zmianie publikacji raportów okresowych w 2022 roku, które będą przekazywane przez Spółkę w następujących terminach:

  1. raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 r. – 29 marca 2022 roku
  2. raport skonsolidowany za I kwartał 2022 r. – 26 kwietnia 2022 roku
  3. raport skonsolidowany za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku
  4. raport skonsolidowany za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku

Raport roczny skonsolidowany za rok 2021 – 29 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 28 marca, 2022 10:29

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu