[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza jednogłośnie wybrała na okres nowej 5 letniej kadencji Prezesa Zarządu – Pana Dariusza Matulka.[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 27 kwietnia, 2021 19:19

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu