[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 kwietnia 2018 roku.

Załącznik:
ACK_ZWZA_09.04.2018.pdf

[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Data raportu: 9 kwietnia, 2018 13:20

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu