[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pan Marcin Bera w dniu 15.11.2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 15.11.2017 r. ze względów osobistych. [:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 15 listopada, 2017 14:24

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu