Zarząd WAT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 31 marca 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Dawida Olczaka.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik:
wat_rn_do.pdf


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 31 marca, 2023 17:00

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu