[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Piotra Grabowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Pana Piotra Grabowskiego, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
RN_ACK_PG.pdf[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 27 kwietnia, 2021 19:16

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu