[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pan Maciej Skórkiewicz w dniu 15.03.2018 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień złożenia.[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 15 marca, 2018 13:01

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu