[:pl]Załącznik:
ackerman-raport-3q-2017-14-11-2017.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2017 12:15

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu