Zarząd WAT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pan Maciej Szymanski w dniu 31.03.2023 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 31.03.2023 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 31 marca, 2023 15:57

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu