Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_jednostkowy_2021_21_03_2022.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_WAT_2021.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_WAT_2021.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 marca, 2022 21:11

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu