[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2021 roku.

Załącznik:
ACK_WZA_26.04.2021.pdf[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data raportu: 26 kwietnia, 2021 17:51

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu