[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2017.

Załączniki:
1. Raport_roczny_ACKERMAN_2018.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_ACKERMAN_2018.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_ACKERMAN_2018.pdf
[:]


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 marca, 2019 18:16

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu